Hoogeveen/ Ter Apel/ Wezep
085-4013479
info@prefatix.nl

Subsidies

Duurzaam wonen voor iedereen!

Subsidiebureau Nederland

Voor subsidies moet u bij een van onze samenwerkende partners zijn. Dat is Subsidiebureau Nederland. Subsidiebureau Nederland voert een vrijblijvende subsidiescan uit op basis van de huidige en de geplande organisatieactiviteiten. U krijgt een beeld van de subsidieregelingen, fiscale regelingen en fondsen die relevant zijn voor uw organisatie. Zij verzorgen het aanvraagtraject op basis van ‘no-cure, no-pay’ en bieden ondersteuning tijdens de uitvoerings- en verantwoordingsfase.

Wilt u meer informatie? Neem gerust contact op! Uiteraard kunt u ook direct een omschrijving van uw project of investering toesturen. Dan gaan wij meteen voor u aan de slag. Benut uw subsidiekansen!

Subsidies

Sinds januari 2016 zijn er vanuit de rijksoverheid subsidies beschikbaar gesteld voor de aanschaf van een warmtepomp, voor de warmtepompen die wij aanbieden is dat voor de meeste situaties € 2300,- soms iets meer, soms iets minder. Wij kunnen u vertellen of de warmtepomp voor uw situatie in aanmerking komt voor een subsidie van de rijksoverheid en vaak ook hoe hoog die subsidie dan zal zijn. Wij kunnen u helpen bij het aanvragen van deze subsidie.


Duurzaamheidslening

Veel mensen kunnen daarnaast gebruik maken van zogenaamde duurzaamheidsregelingen van de gemeente of provincie. Deze aanvraag kunnen wij niet voor u doen. Kijk op de website van uw gemeente wat hierin de mogelijkheden zijn. Vaak dient u hiervoor een formulier in te vullen en zal de gemeente uw aanvraag beoordelen.

Hieronder beschrijven wij kort wat de gemeente Hoogeveen aanbied. Kijk voor de actuele regels en rentetarieven op de website van de betrokken partijen in uw buurt.

Gemeente Hoogeveen en SVn

Gemeente Hoogeveen werkt samen met de SVn om duurzaamheidsleningen voor particuliere woningeigenaren mogelijk te maken. Ze streven ernaar om woningen energiezuiniger te maken. Niet iedereen heeft hier de middelen voor. Om woningeigenaren toch te stimuleren te verbouwen, biedt de gemeente deze leningen aan.

De som van de lening bedraagt minimaal € 2.500 en maximaal € 20.000 (beide inclusief BTW).
Bij een lening lager dan € 7.500 bedraagt de looptijd maximaal 10 jaar. Alles hoger dan € 7.500 moet worden afgelost in maximaal vijftien jaar. De rente is gedurende de gehele looptijd vast. Vervroegd aflossen is te allen tijde boetevrij toegestaan. Net zoals een hypotheeklening kan de rente verschillen. Kijk voor de actuele rentetarieven op rente tarieven SVn

De duurzaamheidslening particuliere eigenaren kan worden toegekend als u maatregelen, technieken of voorzieningen toepast uit een opgestelde lijst. Bekijk de lijst met maatregelen.

U mag maximaal 30% van de hoofdsom van de Duurzaamheidslening gebruiken ten behoeve van woningverbetering (bijvoorbeeld verfwerkzaamheden na plaatsing isolatiekozijnen) of andere energiebesparende maatregelen.