Subsidies

Sinds januari 2016 zijn er vanuit de rijksoverheid subsidies beschikbaar gesteld voor de aanschaf van een warmtepomp, voor de warmtepompen die wij aanbieden is dat voor de meeste situaties € 2300,- soms iets meer, soms iets minder. Wij kunnen u vertellen of de warmtepomp voor uw situatie in aanmerking komt voor een subsidie van de rijksoverheid en vaak ook hoe hoog die subsidie dan zal zijn. Wij kunnen u helpen bij het aanvragen van deze subsidie.

Veel mensen kunnen daarnaast gebruik maken van zogenaamde “duurzaamheidsregelingen” van de gemeente of provincie. Wij kunnen u niet adviseren op dit vlak, u kunt bij uw eigen gemeente of provincie informeren of deze mogelijkheid er ook voor u is.